Bottazzi / euronews TV - Gallery Itsutsuji, Tokyo

Bottazzi / euronews TV - Solo show at Gallery Itsutsuji, Tokyo - 2013